Az ügyvédi iroda igyekszik ügyfelei igényeit a lehető legszélesebb körben kielégíteni, azonban elsődlegesen az alábbi szakterületeken vállalja a jogi képviseletet:

  • Társasági jog és az ahhoz kapcsolódó cégeljárás, így különösen a gazdasági társaságok alapításához, átalakulásához és megszűntetéséhez szükséges okiratok megszerkesztése, s azok illetékes cégbírósághoz, hivatalokhoz való benyújtása. Képviselet társasági jogi perekben.
  • Társaságok állandó képviselete.
  • Alapítványok, egyesületek, szövetkezetek alapításához, megszűntetéséhez szükséges okiratok megszerkesztése, s azok illetékes bírósághoz, hivatalokhoz való benyújtása.
  • Ingatlanok adásvételével, cseréjével, ajándékozásával, használatával, bérletével, megosztásával kapcsolatos okiratok megszerkesztése, s képviselet az azokhoz kapcsolódó – így különösen földhivatali – eljárásokban.
  • Társasházak alapító okiratának, valamint annak módosításával kapcsolatos okiratok, továbbá a társasházak szervezeti és működési szabályzatának elkészítése.
  • Képviselet polgári peres eljárásokban.
  • Képviselet szabálysértési és büntetőeljárásokban.
  • Képviselet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által indított vagyonosodási eljárásban.
  •